J1

Kochanym Dzieciom!

w I-szą Rocznicę ślubu
W tak pięknym dniu
życzymy Wam aby kolejne
lata Waszego Małżeństwa
były jeszcze szczęśliwsze
niż ten pierwszy rok.
I niech Bóg obdarzy Was
wspaniałymi pociechami.

Kochający Rodzice

J2

Drogim Jubilatom
z okazji
5-tej Rocznicy Ślubu
To Wasza Rocznica.
Może być szczególną okazją do tego,
by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to,
co osiągnęliście w ciągu Waszego małżeństwa.
Jest to czas zarezerwowany na wspominanie
radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów.
To czas na podziękowanie Bogu za rozwój
Waszej miłości i trwałość Waszego małżeństwa.
Tego z całego serca życzy

J3

Kochana Madziu
Dziękuje za wszystko,
za te dni,
przez które tyle szczęścia dajesz mi.
Niech kolejne dni cudne mijają,
nasze uczucie umacniają,
niech miłość w nas wzrasta do siebie,
by razem nam było zawsze jak w niebie.

Twój Piotrek

J4

Z okazji
5-tej Rocznicy Ślubu
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia,
optymizmu i uśmiechu w życiu codziennym
oraz radości z każdej chwili.
Życzenia składają

- Rodzice -

J5

Kochani Rodzice!

W 15-tą Rocznicę Ślubu
życzymy Wam,
aby płomień Waszej miłości
nigdy nie słabnął,
a Wasze dzieci
chowały się szczęśliwie
w jego cieple i blasku.

Życzenia składają:

J6

Kochanym Rodzicom

z okazji
Porcelanowych Godów
20 -tej Rocznicy Ślubu
dużo miłości,
wsparcia i uśmiechu na co dzień,
byście także dla innych,
tak jak dla nas,
byli ideałem i wzorem
życzą dzieci

J7

Dostojnym Jubilatom
z okazji
Aluminiowych Godów
10 -tej Rocznicy Ślubu
najserdeczniejsze życzenia
zadowolenia z każdego
nowego dnia
oraz
przeżycia w szczęściu
i zdrowiu
wielu pięknych rocznic ....

Życzenia składają:

J8

Kochani Rodzice
z okazji
Srebrnych Godów
25 –tej Rocznicy Ślubu
dziękujemy Wam
za trud wychowania
za miłość i uśmiech,
za pogodne dni
pełne radości i szczęścia
za Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili naszego życia.

Wasze dzieci

J9

"Jedyną rzeczą,
która może uświęcić małżeństwo
jest miłość,
a jedynym małżeństwem jest to,
które zostało
uświęcone przez miłość"

Rodzicom
w 30-tą Rocznicę Ślubu
najszczersze
życzenia składają

J10

Jest to okazja do świętowania
dobrych chwil,
które przeżywaliście w przeszłości
oraz nadziei,
którą dzielicie na przyszłość.
Dziękujemy, że w miarę
jak Wasz związek się rozwija,
wzbogaca on nie tylko Was,
ale również tych, którzy Was kochają.
Z okazji
15-tej Rocznicy Ślubu
najlepsze życzenia składają:

J11

Kochanym Rodzicom
z okazji
Srebrnych Godów
najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia spokoju,
pomyślności i zdrowia
na dalsze lata wspólnego życia
składają

J12

Szczęśliwej wspólnej drogi
Do kolejnych Jubileuszy!
Niech dobry los się kłania w pas.
Sto lat, sto lat jeszcze raz!

J13

Kochani Rodzice

z okazji
Srebrnych Godów
25 -tej Rocznicy Ślubu
dziękujemy Wam
za trud wychowania,
za miłość i uśmiech,
za Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili naszego życia.
Niech każdy dzień
dostarcza Wam radości
i uśmiech
zawsze w sercach gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają,
bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!

Wasze dzieci

J14

Kochani Rodzice

Napisano już w niejednej księdze
o miłości, przyjaźni rodziny potędze.
Jeśli jednak nigdy nie zaznałeś tego,
spójrz na dwoje ludzi ze zdjęcia tego.

Na imię jej Anna,
Jemu Ryszard lwie serce.
Związali się 28 lat temu
trzymając się za ręce.
Pracowali w trudzie na dostatnie życie,
zaś pocieszali się dopiero o świcie.
Pocieszycielka powiła dwoje dzieci –
Kasię i Marcina,
a każde z nich
rodziców bardzo mocno kocha.
To prosta jest miłości zmowa,
tak prosta jak droga
z Tarnowa do Krakowa

Z najlepszymi życzeniami
w 25-tą rocznice ślubu

J15

Drodzy Jubilaci!
W tak pięknym dniu, jakim jest 25-ta
rocznica Waszego ślubu
życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
pociechy z dzieci i wnuków
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu
Złotych Godów.

J16

25 lat spędzonych razem jest dla nas –dzieci
pięknym obrazem, jak przez problemy,
trud codzienności pozostać nadal wiernym miłości.
Ze srebrnych godów cieszymy się z Wami
i wnet na złote gody czekamy.

J17

25 lat minęło od tej pięknej chwili,
Gdy w kościele przysięgę sobie złożyliście.
Ksiądz stułą związał Wasze młode dłonie,
Ty przysięgę składałeś swojej ukochanej żonie.
Dziś w uroczystą rocznicę tego święta,
Ona złożoną przed laty przysięgę dobrze pamięta.

J18

Abyście dalej szli przez życie,
trzymając się mocno za ręce,
Zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć.
Niechaj los Wam sprzyja,
niosąc powodzenie.

J19

Niech dobry los się kłania w pas...
Sto lat, sto lat jeszcze raz!
Niech ten Jubileusz
Milowym będzie kamieniem.
Czekamy następnych
z wielkim w sercu wzruszeniem.

J20

Dwadzieścia pięć lat minęło od chwili
gdy w związek małżeński połączył Was Bóg
gdy serca się Wasze miłością spoiły
gdy w nowy życiowy wstąpiliście próg.
On Was i w przyszłości opieką otoczy
Powierzcie mu tylko z ufnością swój los
a szczęścia Waszego nic Wam nie zamroczy
Najszczersze życzenia składamy Wam w głos